Skigard er et tradisjonelt gjerde. Det finnes to monteringsmåter – det kan flettes med ståltråd eller flettes med gråselje og forsterkes med ståltråd. 2,1-2,6 m høye staur anvendes i begge deler. Staur plasseres med 70 – 80 cm avstand fra hverandre avhengig av jordoverflaten. Dvs. splintbare granbjelker der hver bjelke spaltes i fire deler. Standard gjerdehøyde er 1,1 m. Hvis gjerde monteres direkte på stein eller berg skal det borres inn med spesifikke metallrør.